سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه یزد
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   جهت رفاه حال دانشجويان عزيز مهلت رزرو غذاي هفته هاي بعد، از ساعت 24 سه شنبه به ساعت 7 صبح روز چهارشنبه تغيير يافت. لازم به ذکر طرح فوق بصورت آزمايشي مي باشد.