سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه یزد
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   قابل توجه کليه دانشجويان عزيز: در روز چهارشنبه 14 خردادماه مصادف با رحلت امام "ره" غذا در سلف مرکزي روبروي منابع طبيعي توزيع نخواهد شد) « اداره تغذيه دانشگاه يزد »