سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه یزد
شما با موفقیت از محیط کاربری خود خارج شده اید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   رستوران شماره 2 ويژه خواهران واقع در ساختمان فني 4 (سلف سابق اساتيد) از تاريخ 93/12/5 راه اندازي شد. خواهران دانشجو بخصوص دانشجويان فني مهندسي مي توانند جهت ناهار از رستوران فوق استفاده نمايند.