سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه یزد
شما با موفقیت از محیط کاربری خود خارج شده اید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   جهت رفاه حال دانشجويان عزيز مهلت رزرو غذاي هفته هاي بعد، از ساعت 24 سه شنبه به ساعت 7 صبح روز چهارشنبه تغيير يافت. لازم به ذکر طرح فوق بصورت آزمايشي مي باشد.